Konfigurasi Burst Limit pada Mikrotik

Pada materi kali ini saya akan membahas beberapa fungsi mikrotik yang berkaitan dengan Management bandwidth, tentu cara ini saya rasa...